วงดนตรีไทย มีการแบ่งตามประเภท ของการบรรเลงที่เป็นระเบียบมาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน

วงดนตรีไทย วันนี้จะพามาทำความรู้จัก ดนตรีไทย สมบัติของคนไทย

วงดนตรีไทย วงดนตรีก็มีอยู่หลากหลายประเภท มีอยู่หลากหลายแบบ ไม่ว่าจะแบบพื้นเมืองที่อยู่ในประเทศ หรือว่าของต่างประเทศแต่วันนี้จะมาพูดถึง วงดนตรีไทย ซึ่งเป็นดนตรีที่ได้รับการอนุรักษ์ ซึ่งเป็นวงดนตรีที่ใช้เครื่องเฉพาะ

ของทางบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเครื่องตี เครื่องสายมีอยู่เยอะแยะมากมาย วงดนตรีไทยที่น่าสนใจ ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเรียน ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างก็ คือดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นชิงระนาดฉาบและอื่นๆ อีกมากมาย และมันก็ถูกใช้บรรเลงในงานพิธีต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ มีใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งทุกวันนี้ต้องถือว่ามันเป็นประเพณีไปแล้ว บางครั้งก็ใช้ในงานบุญงานบวชพระงานกฐิน หรือแม้แต่งานศพ ซึ่งก็แล้วแต่เจ้าภาพที่ให้ความสนใจ เกี่ยวกับทางด้านดนตรีไทยหรือไม่ bet365

วงดนตรีไทย
วงดนตรีไทย

มาดูประวัติของ วงดนตรีไทย ว่ามี่ความเป็นมาอย่างไร มาดูกัน

ดนตรีไทยนั้นมันมีประวัติมาอย่างยาวนาน เพราะมันเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งมันก็ได้รับอิทธิพลมาจาก หลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ดีด สี ตี เป่า มันถูกสร้างขึ้นจากคนไทย โดยการใช้ความสามารถ ที่มีเรียนแบบชาติอื่นๆ

ซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีความใกล้ชิด ระหว่างหลายๆชาติมีการย้ายถิ่นฐานมา ดังนั้นจึงทำให้เครื่องดนตรีแต่ละประเทศนั้น มีการแลกเปลี่ยนและมีการเรียนแบบพัฒนาสิ่งต่างๆ มาด้วยกันแล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่พบว่าประเทศไทยนั้น

ได้สร้างหรือประดิษฐ์เครื่องดนตรีต่างๆ วงดนตรีไทยที่ใช้ในงานต่างๆ ก่อนที่จะมาพบกับวัฒนธรรมของอินเดีย แล้วก็ได้มีการตั้งชื่อเครื่องดนตรีต่างๆ ซึ่งเป็นแบบของไทยๆอย่างเช่น ฆ้อง กลอง ฉาบ ขลุ่ย กรับ ชิง ฉาบ และก็มียุคสมัยที่เปลี่ยนไป

จึงได้มีการพัฒนาเกิดขึ้น โดยการใช้กลับมาวางเรียงกัน เพื่อให้เป็นแนวยาว และก็กลายเป็นระนาดกลายเป็นฆ้อง ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกทำวงเรียกว่าฆ้องวง ในสมัยก่อนมันได้รับความนิยม เพราะเสียงดนตรีนั้นเป็นการสร้าง ความสนุกสนานความรื่นเริง หรือมีงานต่างๆ

ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นดนตรี ร้องเพลงมันเป็นสิ่งที่สมัยก่อนนั้น ก็มีเช่นเดียวกันแต่ส่วนใหญ่แล้ว เพลงของประเทศเราในสมัยนี้ จะไม่ค่อยได้ใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยเท่าไหร่แล้ว แต่จะเป็นการผสมผสานระหว่าง เครื่องดนตรีต่างประเทศ

และก็เพลงซึ่งเป็นเนื้อของประเทศไทย ที่มีการแต่งออกมาและมันก็ได้รับความนิยม แต่ต้องบอกเลยว่าสำหรับเครื่องดนตรีไทยแล้ว มันก็ยังอยู่ในใจของคนไทยเสมอ ไม่ว่าจะเมื่อก่อนหรือสมัยนี้ มันก็ยังมีการใช้ในพิธีต่างๆ

ในสมัยกรุงสุโขทัย ดนตรีไทยมีลักษณะเป็นการขับลำนำ และร้องเล่นวรรณคดี “ไตรภูมิพระร่วง” กล่าวถึงเครื่องดนตรี ได้แก่ ฆ้อง กลอง ฉิ่ง ฉาบ บัณเฑาะว์ พิณ ซอ ปี่ไฉน ระฆัง กรับ

การขับลำนำหรือการขับร้องของคนมอญ เป็นการประดิษฐ์คำร้องให้มีท่วงทำนอง ลีลา จังหวะ และระดับเสียงสูงต่ำ หนักเบา โดยมีการแต่งเนื้อเพลงที่มีความหมาย และการขับร้องมักเกิดจากอารมณ์ ความรู้สึกของของผู้ขับร้อง ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือต่อผู้คนที่รับฟังอยู่ เป็นการแสดงภูมิปัญญาของผู้ขับร้อง ปฏิภาณไหวพริบ ในการขับร้องเพลงโต้ตอบกัน ตามลักษณะของเพลงปฏิพากย์

สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวงปี่พาทย์ที่ยังคงรูปแบบปี่พาทย์เครื่องห้าเหมือนเช่นสมัยกรุงสุโขทัย แต่เพิ่มระนาดเอกเข้าไป นับแต่นั้นวงปี่พาทย์จึงประกอบด้วย ระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ส่วนวงมโหรีพัฒนาจากวงมโหรีเครื่องสี่ เป็นมโหรีเครื่องหก เพิ่มขลุ่ย และรำมะนา รวมเป็นมี ซอสามสาย กระจับปี่ ทับ (โทน) รำมะนา ขลุ่ย และกรับพวง

ถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มจากรัชกาลที่ 1 เพิ่มกลองทัดเข้าวงปี่พาทย์อีก 1 ลูก รวมเป็น 2 ลูก ตัวผู้เสียงสูง ตัวเมียเสียงต่ำ รัชกาลที่ 2 ทรงพระปรีชาสามารถการดนตรี ทรงซอสามสาย คู่พระหัตถ์คือซอสายฟ้าฟาด และทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทย บุหลันลอยเลื่อน รัชสมัยนี้เกิดกลองสองหน้าพัฒนามาจากเปิงมางของมอญ พอในรัชกาลที่ 3 พัฒนาเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่ มีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มคู่กับระนาดเอก และฆ้องวงเล็กให้คู่กับฆ้องวงใหญ่

รัชกาลที่ 4 เกิดวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ พร้อมการประดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก และระนาดทุ้มเหล็ก รัชกาลที่ 5 สมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงคิดค้นวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์

ในรัชกาลที่ 6 นำวงดนตรีของมอญเข้าผสม เรียกวงปี่พาทย์มอญโดยหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีการนำอังกะลุงเข้ามาเผยแพร่เป็นครั้งแรก และนำเครื่องดนตรีต่างชาติ เช่น ขิม ออร์แกนของฝรั่งมาผสม เป็นวงเครื่องสายผสม แล้วจึงเป็นดนตรีไทยที่เรา ได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งความแตกต่าง ระหว่างวงต่างๆ ผู้ประพันธ์ท่านต่างๆ วงดนตรีคลาสสิค

ประเภทของวงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

วงปี่พาทย์ มันเป็นวงดนตรีประเภทหนึ่ง ที่มีถูกจัดจำแนกประเภทออกมา ซึ่งมันจะประกอบไปด้วยทั้ง เครื่องเป่ากับเครื่องตีไม่ว่าจะเป็น ระนาดหรือฆ้องวงรูปแบบต่างๆ ส่วนใหญ่และจะใช้พวกเครื่องที่กำกับ หรือเป็นตัวนำจังหวะอย่างเช่น ฉาบฉิ่งกับปีเป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทนั้นมันก็มีอยู่ประมาณ 8 ประเภท

ปี่พาทย์เครื่องห้า ปีใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ตะโพน กลองทัด

ปี่พาทย์เครื่องคู่ตี ระนาด ฆ้องวง กลองทัด ตะโพน ฉิ่ง ฉาบเล็ก ฉาบใหญ่ โหม่ง อย่างละ 1คู่

ปี่พาทย์เครื่องใหญ่ โทน กลองจีน กลองแต๊ก กลองยาว เปิงมาง 

ปี่พาทย์นางหงส์ ปี่ชวา กลองมลายู โหม่ง ปี่ใน ตะโพน กลองทัด

ปี่พาทย์มอญ ตะโพนมอญ เปิงมางคอก ปี่มอญ ตะโพน ฆ้องมอญ ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง ระนาดเอก ระนาดทุ้มเหล็ก

ปี่พาทย์ชาตรี ปี่ โทนชาตรี กลองชาตรี ฆ้องคู่ ฉิ่ง กรับไม้

ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ระนาดทุ้มเหล็ก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องหุ่ย 7 ใบ ขลุ่ยเพียงออ ตะโพน กลองตะโพน ฉิ่ง ซออู้

ปี่พาทย์เสภา กลองสองหน้า ระนาด ฉิ่ง ฆ้องวง ปี่ใน

วงเครื่องสาย

วงเครื่องสาย โดยส่วนใหญ่แล้ววงเครื่องสาย ก็ตามชื่อมันเลยเครื่องดนตรีไทยส่วนใหญ่ ในวงเครื่องสายนั้นจะเป็นเครื่อง ที่ใช้สายในการเล่นอย่าง เช่น ซอด้วงซออู้ เป็นต้น ซึ่งจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกัน โดยอาจจะมีการ ตี ดีด หรือ สี ก็ได้ ซึ่งจะถูกเรียกว่าวงเครื่องสายนั่นเอง และวงเครื่องสายทั้งหมดจะมีอยู่ 4 ประเภท

เครื่องสายไทยเครื่องเดี่ยว ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ โทนและรำมะนา ฉิ่ง

เครื่องสายไทยเครื่องคู่ ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย อย่างละ 2 ตัว และมีโทนรำมะนาและฉิ่งที่ไม่เพิ่มจำนวน

เครื่องสายผสม จะใช้เครื่องดนตรีต่างชาติเข้ามาร่วมเช่น ขิมมาร่วมบรรเลงเพลงกับ ซออู้ ขลุ่ย ซึ่งใช้แทนจะเข้ซึ่งจะถูกเรียกว่าเครื่องสายผสม

เครื่องสายปี่ชวา โดยจะเป็นการใช้เครื่องสายของไทยทั้งหมดบรรเลงคู่กับวงกลองแขกและรำมะนา ขลุ่ยหลีบ

 

วงดนตรีไทยวงมโหรี

วงมโหรี เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของวงดนตรีไทย ที่ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่สมัยก่อน แต่ต้องบอกและยอมรับเลยว่า มันเป็นอีกหนึ่งวงที่มีความสมบูรณ์แบบสุดๆ ทางด้านเสียง เพราะใช้เครื่องดนตรีอยู่เยอะ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดีดสีตีเป่าครบ

จึงทำให้เข้ากันได้อย่างลงตัว มีการเล่นที่ละเอียดอ่อน บรรเลงได้นุ่มนวลเพราะมากๆ แล้วส่วนใหญ่แล้ววงมโหรี จะใช้ในงานพิธีที่เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ และงานมงคลต่างๆ แล้ววงมโหรีนั้นก็ได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ มันมีการวิวัฒนาการมาตลอดตั้งแต่ สมัยกรุงอยุธยา โดยมันพัฒนาไปเป็นวงมโหรีเครื่อง 4 เครื่อง 5 เครื่อง 6 และก็เครื่อง 10

คุณค่าและความสำคัญของดนตรีไทย

พูดถึงดนตรีไทยแล้ว มันเป็นดนตรีที่อยู่คู่กับคนไทย มานานแสนนานตั้งแต่สมัยโบราณ จนถึงปัจจุบันมันเป็นดนตรีที่มีการสร้างขึ้น โดยมนุษย์โดยใช้ศิลปะในการสร้างสรรค์ ผลงานออกมาให้เป็นเครื่องดนตรี ประเภทต่างๆ

และมีการถ่ายทอดในสิ่งที่เล่น โดยการเลือกมาทางอารมณ์โดยใช้ทำนอง เสียงเพลงเพื่อให้มีการจินตนาการแล้ว ต้องบอกเลยว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ต่อความเป็นมนุษย์ของเรามากๆ มันเป็นส่วนช่วยให้ชีวิตของเรา มีความสุขมีความผ่อนคลาย

และดนตรีไทยยังถูกใช้ในกิจกรรม หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นงานรื่นเริง วงดนตรีไทยเดิม หรืองานประเพณีต่างๆ ก็มักจะมีวงดนตรีไทยอยู่ด้วยเสมอ มันมีคุณค่าและความสำคัญมาก มันไม่เป็นเพียงแค่การบรรเลงเพลง แต่มันยังมีศิลปะการแสดงออกทางดนตรี

ซึ่งมีความกลมกลืนมีความสวยงาม เฉพาะแบบของมันและดนตรีไทย ยังเป็นวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยก่อน เป็นภูมิปัญญาของคนไทยแท้ๆ ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ออกมาในรูปแบบบทเพลง

โดยการใช้เครื่องดนตรีในการบรรเลง การเขียนเนื้อเพลง เพื่อให้มีการขับร้องซึ่งแต่ละ ประเภทแต่ละเพลงนั้นก็ถูกใช้ในโอกาสต่างๆ อย่างเหมาะสมต้องบอกว่าดนตรีไทยนั้น ไม่เพียงให้ความสำคัญในด้านต่างๆ เท่านั้นมันยังเป็นการสร้างความรู้สึก เป็นการแต่งอารมณ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ในแต่ละงานมากยิ่งขึ้น